Naslovna fotografija storitve eRačuni

Vzpodbudite poslovne partnerje, da prihranijo skupaj z nami. Uporabljajte našo storitev za medsebojno izmenjavo e-računov in vseh ostalih dokumentov. Brez papirja.

E-račune pošiljate trenutno v skladu z zakonom le proračunskim uporabnikom.
Skrajni čas je, da to spremenite in dolgoročno prihranite.

Tudi vaši poslovni partnerji, ki ne uporabljajo naše storitve, lahko prejemajo vaše e-račune na dogovorjen e-naslov. Nastavitve popolnoma enostavno uredite v aplikaciji.

Prejemajte e-račune na vaš unikatni naslov <vaše_podjetje>@mybizdocs.com, kjer bomo prejeti račun obdelali in prikazali v aplikaciji hitro ter enostavno.

Izdajajte e-račune in prihranite:

Poslanih do 5 računov/mesec
(letni strošek)
Poslanih 5 računov/teden
(letni strošek)
Poslanih 10 računov/teden
(letni strošek)
Pošiljanje preko navadne pošte 21,2€* 106€ 213€
Pošiljanje preko priporočene pošte 44,2€* 221€ 442€
Izdajanje e-računa preko postopka Izdani eRačuni BREZPLAČNO 90€ 145€
Priporočamo pakete ER:
Paket ER-5
(7€ mesečno)
/ 84€ 84€
Min. prihranek 21€ 22€ 129€

Izračuni so informativni narave in niso zavezujoči. Podrobne informacije preverite v Ceniku Storitev eRačuni. Podatki temeljijo na podlagi okvirnega stroška pošiljanja po pošti 0.41€ oz. 0.85€ (Približni strošek vključno z listom, kuverto in tiskom). Letni strošek je  povprečje 260 delovnih dni.*Letno povprečje za 1 račun na teden. V izračunu postopka IER upoštevamo mesečno ceno za storitev z enim uporabnikom in 5 oz. več izdanih e-računov + oddaja dokumenta 0.21€ na e-račun. Vse cene so brez DDV

Integrirajte pripravljen postopek in v celoti obvladajte delovni tok ter likvidaturo e-računa. V 1 dnevu.

En sam način in en sam uporabniški vmesnik za vse račune.

25% ceneje od bančnih poti.

Možnost integracije v vsak informacijski sistem, ne glede na tehnologijo.

Možnost izvedbe direktne povezave z uporabnikovim informacijskim sistemom.

Možnost hranjenja e-računov skupaj s prilogami za obdobje najmanj enega leta.

Shematski prikaz komunikacije storitve eRačuni z UJP net in ostalimi

Ob razvoju komunikacij, tehnologij, standardizacije in poslovnih procesov se kot sredstvo avtomatizacije poslovanja pospešeno vpeljuje elektronska izmenjava dokumentov tako med proračunskimi uporabniki kot gospodarskimi subjekti. Tako eni kot drugi potrebujejo celovite rešitve za izvajanje brezpapirnega poslovanja.

eRačuni so celovita internetna storitev za oddajo in prejem e-računov med vsemi zainteresiranimi subjekti:

 • med proračunskimi uporabniki preko servisa UJPnet
 • med gospodarskimi subjekti in proračunskimi uporabniki preko servisov UJPeRačun in UJPnet,
 • ter med gospodarskimi subjekti, ki želijo pošiljanje in sprejemanje papirnatih računov nadomestiti z e-računi.

Katerikoli poslovni subjekt, ki v svojo programsko rešitev integrira storitev eRačuni, pridobi celovit in enovit način za oddajo in prejemanje e-računov. S pomočjo pripravljenih API-jev za integracijo se lahko postopki izdaje in prejema popolnoma integrirajo v njegov informacijski sistem.

Partnerji in sodelavci, ki pripravljate integracijo vaših ERP/PIS sistemov z našo storitvijo eRačuni najdete TUKAJ vse potrebno, da integracijo storitve opravite s čim manj vložene energije (predvidoma en delavnik za izdane eRačune in en do dva za prejete - odvisno od načina integracije).


Bistvene prednosti

Za uporabnike:

 • Uporabniki lahko obdržite svoj obstoječ informacijski sistem in ga z našo storitvijo zgolj nadgradite.
 • Na voljo imate enak uporabniški vmesnik za vse e-račune.
 • Možnost pregleda vseh prejetih in izdanih e-računov, dodajanja prilog in podpisovanja/potrjevanja.
 • Možnost vpogleda in hranjenja e-računov na našem strežniku najmanj eno leto.
 • Možnost dodatnega arhiviranja e-računov pri certificiranem arhivarju Pošti Slovenije.
 • Prihranek časa, ker vam računov ni potrebno več ročno vnašati v informacijski sistem, ampak se vam vanj prenesejo avtomatsko...
 • Možnost nadgradnje storitve eRačuni s postopkom eLikvidatura in prehod iz obstoječega papirnega v sodoben elektronski način poslovanja.
 • Možnost specifičnih dodelav storitve eRačuni (doplačilo glede na obseg želenih sprememb).
 • Dodatno za gospodarske subjekte:

 • Cena posameznega e-računa je v povprečju 25% nižja od cene, če enako storitev opravi banka.
 • Ker so banke postavile ceno primerljivo s ceno papirnatega računa, so e-računi vsaj za toliko cenejši tudi od papirnatih računov in se jih splača pošiljati vsem prejemnikom računov, tudi tistim, kjer zakon tega ne zahteva.
 • E-računov ni potrebno ročno izvažati iz Bančnega klienta in jih uvažati v informacijski sistem. Prihranili boste čas in odpravili možnost napak.
 • Možnost prejema in izdaje e-računa preko e-pošte.

Za integratorje:

 • Ni potrebna izdelava kompleksnih komunikacijskih modulov za komunikacijo s servisoma UJPnet in UJPeRačun.
 • Ni potrebna izdelava modulov za podpisovanje e-računov in izdelavo ovojnice.
 • Ni potrebna izdelava zahtevnih modulov za obvladovanje delovnih tokov in likvidature.
 • Integracija je mogoča v enem dnevu.
 • Rešitev v celoti primerna tudi za gospodarske subjekte, ki sicer ne poslujejo s proračunskimi uporabniki, a bi radi izkoristili prednosti elektronskih računov (nižja cena in bistveno hitrejša obdelava).
 • Za vse morebitne spremembe v zakonodaji, spremembe tehnologij in struktur podatkov ali servisov na strani UJP bomo skrbeli mi kot ponudnik servisa, ponudnik ERP/PIS se lahko osredotoči le na vsebinske probleme.

eRačuni - oblike in možnosti

 
 • Storitev eRačuni je lahko zgolj elektronska pot za pošiljanje in prejemanje e-računov.
 • Razširjena storitev eRačuni obsega postopka izdani in prejeti eRačuni in vam zraven elektronske poti omogoča še kontrolo, pregled nad e-računi, dodajanje poljubnega števila prilog različnih formatov in hranjenje e-računov skupaj s prilogami na našem strežniku najmanj eno leto.
 • Nadgradnja storitve eRačuni s postopkom eLikvidatura bo v celoti nadomestila vaše papirno poslovanje. Dovolj je, da v podjetju določite likvidatorje in nastavite delovni tok, ki ga uporabite za likvidacijo kateregakoli e-računa. Potrjen/podpisan e-račun se v informacijski sistem prenese avtomatsko.

Prejeti eRačuni

Prejeti eračuni naslovna fotografija
 

Storitev sestavlja več faz, ki so med seboj neločljivo povezane:

Elektronska pot

 • Ko je prejemnik e-računa proračunski uporabnik, se vsi njegovi e-računi, ne glede na to, kdo je pošiljatelj (drug proračunski uporabnik ali gospodarski subjekt), preberejo iz storitve UJPnet.
 • Ko je prejemnik e-računa gospodarski subjekt, se računi, ki so mu jih poslali proračunski uporabniki, preberejo iz servisa UJPeRačun in ga skupaj z računi, ki so mu jih poslali ostali gospodarski subjekti preko naše storitve eRačuni, čakajo v seznamu prejetih računov. Prav tako je možno v storitev (ročno) naložiti tudi e-račune (v predpisani strukturi), ki so jih gospodarski subjekti poslali preko elektronske pošte.

Pregled in dodajanje internih prilog

 • Možnost pregleda vizualizirane oblike vseh prejetih e-računov in njihovih prilog.
 • Možnost dodajanja internih prilog v različnih formatih.

Prenos v informacijski sistem

 • Ko je e-račun dopolnjen z internimi prilogami in v ustreznem statusu, je primeren za prenos v informacijski sistem prejemnika. Prenos je možno v celoti avtomatizirati.

Možnost nadgradnje storitve s postopkom eLikvidatura.

Izdani eRačuni

Izdani eračuni naslovna fotografija
 

Storitev je sestavljena iz med seboj tesno povezanih faz:

Prenos iz informacijskega sistema

 • E-račun se iz informacijskega sistema uporabnika avtomatsko pošlje v storitev Izdani eRačuni.

Pregled in dodajanje prilog

 • Možnost pregleda vizualizirane oblike vseh izdanih e-računov in njihovih prilog.
 • Možnost dodajanja internih prilog v različnih formatih.

Podpisovanje in oddaja

Uporabnik ima možnost v enem koraku e-račun (ali več e-računov hkrati) elektronsko podpisati in oddati:

 • v storitev UJPnet, ko je pošiljatelj proračunski uporabnik
 • v storitev UJPeRačun, ko je pošiljatelj gospodarska družba, prejemnik pa proračunski uporabnik
 • v storitev eRačuni, ko sta pošiljatelj in prejemnik gospodarska subjekta in oba uporabnika storitve eRačuni
 • po elektronski pošti drugemu gospodarskemu subjektu, ko prejemnik ni uporabnik storitve eRačuni, ampak ima z izdajateljem dogovor o prejemanju e-računov preko e-pošte

Možnost nadgradnje storitve s postopkom eLikvidatura.

eRačuni - Gospodarstvo

E računi v gospodarstvu naslovna fotografija
 

Ko je postalo za gospodarske subjekte izdajanje računov v obliki e-računov proračunskim uporabnikom zakonska obveza, je bil storjen prvi korak na poti k elektronskemu poslovanju. Gospodarski subjekti lahko to dejstvo uporabite sebi v prid in postopoma nadomestite vaše obstoječe papirno s sodobnim elektronskim poslovanjem. Tako boste prihranili čas, denar in zmanjšali možnost nastanka napak.

Storitev eRačuni vam ponuja naslednje rešitve:

 • Prejemanje in izdajanje e-računov na enakem uporabniškem vmesniku, ne glede na vrsto pošiljatelja in prejemnika računa.
 • Pregled nad vsemi e-računi v vsakem trenutku.
 • Prejetih računov ni potrebno več ročno vnašati v informacijski sistem, ampak se vanj prenesejo avtomatsko.
 • Komunikacija s poslovnim partnerjem, ki nima integrirane storitve eRačuni lahko teče po poti e-pošte, mimo vseh bančnih poti.
 • Vaš informacijski sistem lahko obdržite in ga z eRačuni le nadgradite.
 • Z uvedbo elektronske likvidature nadomestite klasično papirno in tako pridobite na času, denarju ter zmanjšate možnost nastanka napak na minimum.
 • Elektronsko hranjenje e-računov pri akreditiranem arhivarju, ki vam prihrani prostor za arhiviranje, hkrati pa pomeni prihranek časa in denarja, saj ni več potrebe po tiskanju računov in njihovem fizičnem prenašanju.

eRačuni in arhiviranje

e računi arhiviranje naslovna fotografija
 

Zaradi potrebe po dolgoročnem arhiviranju dokumentov v elektronski obliki, se je znotraj storitve eRačuni oblikovala možnost trajnega arhiviranja dokumentov pri akreditiranem arhivarju Pošti Slovenije za vse tiste dokumente, ki potrebujejo pravno-formalno veljavo.

Storitev vam ponuja številne prednosti:

 • Za upravljanje, prejemanje, izdajanje in arhiviranje e-računov vam je na voljo en uporabniški vmesnik.
 • Enostavna uvedba, ker lahko uporabljate obstoječ informacijski sistem.
 • Vaši e-računi so trajno zaščiteni pred uničenjem, odtujitvijo in spreminjanjem
 • Storitev vam omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov ter arhiviranih dokumentov v vsakem trenutku preko spleta.
 • Dostop do arhiviranih dokumentov je omogočen le pooblaščenim uporabnikom.
 • Vsak vpogled ali izpis dokumenta se beleži v zgodovino.

Za integratorje

Integrirajte našo storitev v obstoječ informacijski sistem.

Preko spodnjih povezav je mogoče pridobiti vse potrebne informacije.

Celotno integracijo je možno opraviti v enem oz. največ dveh delovnih dneh.


Datoteke za integratorje eRačunov [Ver 14.04.2016]

Novice-posodobitve:

Obvestilo: Ponudnik in upravljalec storitve eRačuni je podjetje ANNI EDICO poslovna informatika, d.o.o., medtem ko je podjetje IS.Edico d.o.o. ponudnik e-poti.

Vsebino smo nazorno razdelili po posameznih sklopih.
V zavihku Pomoč so vam na voljo najpomembnejše informacije v zvezi z uporabo aplikacij v obliki video navodil in pdf priročnikov ter izjava o strinjanju z uporabo elektronske poti.
V zavihku Zagon aplikacij lahko dostopate do konkretnih postopkov: Prejeti eRačuni, Izdani eRačuni, Likvidatura PF. Za zagon je potrebna prijava in predhodna registracija.
V zavihkih eRačuni in eLikvidatura lahko preberete vse o naših storitvah.
S svežimi idejami in novimi storitvami nenehno nadgrajujemo, prilagajamo in pospešujemo poslovne procese. Naše poslanstvo je, ob učinkovito in pošteno opravljenem delu, tudi zadovoljen uporabnik. Zato bomo v letu 2016 nabor naših obstoječih storitev razširili s povsem novimi produkti in vas o tem pravočasno obvestili.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Novice-posodobitve:

Obvestilo: Ponudnik in upravljalec storitve eRačuni je podjetje ANNI EDICO poslovna informatika, d.o.o., medtem ko je podjetje IS.Edico d.o.o. ponudnik e-poti.

Vsebino smo nazorno razdelili po posameznih sklopih.
V zavihku Pomoč so vam na voljo najpomembnejše informacije v zvezi z uporabo aplikacij v obliki video navodil in pdf priročnikov ter izjava o strinjanju z uporabo elektronske poti.
V zavihku Zagon aplikacij lahko dostopate do konkretnih postopkov: Prejeti eRačuni, Izdani eRačuni, Likvidatura PF. Za zagon je potrebna prijava in predhodna registracija.
V zavihkih eRačuni in eLikvidatura lahko preberete vse o naših storitvah.
S svežimi idejami in novimi storitvami nenehno nadgrajujemo, prilagajamo in pospešujemo poslovne procese. Naše poslanstvo je, ob učinkovito in pošteno opravljenem delu, tudi zadovoljen uporabnik. Zato bomo v letu 2016 nabor naših obstoječih storitev razširili s povsem novimi produkti in vas o tem pravočasno obvestili.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Obvestila

UJP obvestilo

Obveščamo vas, da bo v soboto, 01. 06. 2019, med 6. in 12. uro, zaradi ukinitve uporabe protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 ter prehoda na uporabo protokola TLS 1.2., moten dostop do spletnih aplikacij UJPa.

Vsled temu bo v tem času motena oddaja in prevzem eračunov preko naše storitve eRačuni.


Hvala za razumevanje.

Tega obvestila ne kaži več

Obvestila

Tega obvestila ne kaži več

UJP obvestilo

Obveščamo vas, da bo v soboto, 01. 06. 2019, med 6. in 12. uro, zaradi ukinitve uporabe protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 ter prehoda na uporabo protokola TLS 1.2., moten dostop do spletnih aplikacij UJPa.

Vsled temu bo v tem času motena oddaja in prevzem eračunov preko naše storitve eRačuni.


Hvala za razumevanje.